Aangepast advies

Groep 8 - Aangepast advies

Andere locaties

Duinzigt
voor een stevige basis
met heel veel extra's

In de loop van de maand mei wordt bekend hoe je de (Cito) eindtoets hebt gemaakt. Het kan gebeuren dat de uitslag hiervan zo positief uitvalt dat je leerkracht

het eerder gegeven advies wil wijzigen. Dat kan alleen als hij/zij het advies 'naar boven' wil bijstellen. In principe zullen we dit aangepaste advies honoreren. Alleen in het ene geval gaat dat iets makkelijker dan in het andere. Als je al bij ons bent aangenomen in een mavo-brugklas en je leerkracht wil het mavo-advies wijzigen in een mavo/havo- of havo-advies, kunnen we je meestal vrij eenvoudig naar een havo-brugklas overplaatsen.

Maar het kan ook dat je al bent ingeschreven op een andere vmbo-school in de kaderberoepsgerichte leerweg en na de uitslag van de eindtoets alsnog een mavo-advies krijgt. Je bent dan in principe welkom op Duinzigt, op voorwaarde dat er genoeg plek is.