Mavo en havo-instroom volgens IVO werkwijze

Duinzigt

Na de aanmelding maken alle groep-8-leerlingen nog de eindtoets. Bij de meesten is dat de Cito Eindtoets, maar het kan ook een andere toets zijn. Nu kan de uitslag van deze eindtoets voor je leerkracht aanleiding zijn het gegeven advies "naar boven" bij te stellen. "Naar beneden" aanpassen kan niet.

In principe zullen we proberen dit aangepaste advies te honoreren en je bijvoorbeeld van een mavobrugklas over te plaatsen naar een havobrugklas. Het kan ook zijn dat je je aanvankelijk had ingeschreven bij een school met vmbo-kl, maar nu een vmbo-tl-advies hebt gekregen en alsnog naar Duinzigt wilt komen. Ook dat is in principe mogelijk. Het zou echter kunnen dat we op dat moment allemaal volle brugklassen hebben. In dat geval kom je op een wachtlijst. Als er kinderen doorschuiven van één van de mavobrugklassen naar een havobrugklas kunnen we je alsnog aannemen.

Duinzigt jngen

Duinzigt bruist