Mavo en havo-instroom volgens IVO werkwijze

Duinzigt

Aangepast advies

Na de aanmelding maken alle groep-8-leerlingen nog de eindtoets. Bij de meesten is dat de Cito Eindtoets, maar het kan ook een andere toets zijn. Nu kan de uitslag van deze eindtoets voor je leerkracht aanleiding zijn het gegeven advies "naar boven" bij te stellen. "Naar beneden" aanpassen kan niet.

Lees meer: Aangepast advies

Cito en advies

In de maand april gaan we alle aanmeldingen goed bekijken. Bij de aanname kijken we naar het advies van de basisschool. Dat advies is o.a. gebaseerd op je resultaten bij de Cito-toetsen in groep 6, 7 en 8. De uitslag van de Cito-eindtoets komt pas later. Die heeft géén invloed op de aanname.

Lees meer: Cito en advies

Klasindeling

Vaak gaan er nog andere kinderen van jouw basisschool of vriendjes of vriendinnetjes uit de buurt naar Duinzigt. Het is dan leuk om bij elkaar in de klas te komen. Het is ook handig als je samen naar school wilt fietsen of samen met de bus wilt reizen.

Lees meer: Klasindeling

Duinzigt jngen

Duinzigt bruist