Mavo en havo-instroom volgens IVO werkwijze

Duinzigt

Al vóór de zomervakantie maak je kennis met je nieuwe klas. De derde woensdag in juni kom je voor de eerste keer als aspirant-brugklasser naar Duinzigt. Je ontmoet je nieuwe klasgenoten en je nieuwe mentor.

Het is waarschijnlijk de eerste keer dat je de school ziet na de voorlichtingsavonden of open middag van januari. Je krijgt dus al een goede indruk van hoe het zal zijn als je na de zomer echt begint.

De leerlingen van Duinzigt komen van veel verschillende basisscholen uit veel verschillende plaatsen. Ze komen uit Oegstgeest, Voorhout, Rijnsburg, Leiden, Leiderdorp enz. Alle leerlingen van dezelfde basisschool komen bij elkaar in dezelfde klas. Maar ook leerlingen uit hetzelfde dorp of dezelfde wijk komen zoveel mogelijk bij elkaar. Zo ken je waarschijnlijk al een paar klasgenoten voordat de lessen zijn begonnen. Maar het is net zo leuk om nieuwe vrienden en vriendinnen te krijgen. 

Duinzigt jngen

Duinzigt bruist