Mavo en havo-instroom volgens IVO werkwijze

Duinzigt

Na twee weken ken je de meeste klasgenoten al een beetje. Maar een echte klas ben je nog niet. Na de poldersportdag in De Kwakel zal dat zeker anders zijn. Die dag staat in het teken van teambuilding en samenwerking.

Begin september ga je met alle brugklassers en mentoren met de bus naar de De Kwakel. In een groot weiland met slootjes en koeien zijn verschillende hindernissen uitgezet. Je wordt uitgedaagd om je eigen grenzen te verleggen, maar zult ook goed moeten samenwerken om de hindernissen te overwinnen. Proberen om droog en schoon te blijven is een heilloze zaak. Een extra paar schone kleren is geen overbodige luxe!

Duinzigt jngen

Duinzigt bruist