Mavo en havo-instroom volgens IVO werkwijze

Duinzigt

Vanaf 15 maart worden alle aanmeldingen kritisch bekeken. De toelatingscommissie dient dan te beschikken over de toegangsgegevens van het overdrachtsdossier.

Sommige scholen spreken over een 'onderwijskundig rapport'. Dit wordt door de leerkracht van de basisschool ingevuld en naar ons opgestuurd. In dit rapport staan allerlei leerlingkenmerken, maar ook het advies. 

We gaan er vanuit dat dit advies gebaseerd is op hoe de leerkrachten van groep 6, 7 en 8 de leerling kennen. In veel gevallen spelen Cito- en methodentoetsen, maar ook werkhouding en motivatie een grote rol. De uitslag van de Cito-eindtoets komt pas later. Alleen wanneer de leerkracht op basis daarvan zijn/haar advies aanpast, kan dat gevolgen hebben voor de plaatsing.

Duinzigt jngen

Duinzigt bruist