Mavo en havo-instroom volgens IVO werkwijze

Duinzigt

Nadat het aanmeldingsformulier is ontvangen zal de toelatingscommissie op basis van de informatie van de basisschool een uitspraak doen over de toelating.

Alle leerlingen met een vmbo-tl- of havo-advies kunnen in principe worden geplaatst. Indien er sprake is van een ondersteuningsbehoefte die wij als school niet kunnen bieden, kan de toelatingscommissie besluiten uw zoon/dochter niet te plaatsen. In die gevallen ontvangt u daar vóór 1 mei bericht over. Duinzigt biedt géén mogelijkheden voor leerlingen met LWOO.

Duinzigt jngen

Duinzigt bruist