De stappen naar 2023

Duinzigt havo - De stappen naar 2023

Andere locaties

Duinzigt
voor een stevige basis
met heel veel extra's

De Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen biedt de mogelijkheid om vanaf 2023 op Duinzigt een volledige havo-opleiding aan te bieden. De weg er naartoe is er één in 7 stappen.

Stap 1 - Uitgewerkt plan voor Duinzigt-havo.

Stap 2 - Bestuur van Stichting Fioretti Teylingen heeft op 7 juni 2021 het initiatief Duinzigt-havo bij DUO gemeld.

Stap 3 - Op 1 juli is Duinzigt-havo op het initiatievenoverzicht van DUO gepubliceerd.

Stap 4 - In de periode van 1 juli t/m 29 oktober hebben 315 ouders bij de belangstellingsmeting het initiatief Duinzigt-havo gesteund.

Stap 5 - Op 14 oktober is de aanvraag bij DUO ingediend.

Stap 6 - DUO en de Inspectie van het Onderwijs beoordelen de aanvraag. De minister van OCW neemt vóór 1 juni 2022 een besluit.

Stap 7 - Na een positief besluit zijn er nog 14 maanden om de start in schooljaar 2023-2024 verder voor te bereiden.