Een nieuwe school

Duinzigt havo - Een nieuwe school

Andere locaties

Duinzigt
voor een stevige basis
met heel veel extra's

Duinzigt-havo wordt een leuke, kleinschalige school met veel structuur en aandacht voor leerlingen met havo-kwaliteiten; een school waar leerlingen gezien en gehoord worden

en waar ze zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. De identiteit, de werkwijze en de begeleiding van Duinzigt-havo zijn vergelijkbaar met die van onze huidige mavo-opleiding. De lessen worden gegeven in hetzelfde gebouw door veelal dezelfde docenten. Wat kunt u van Duinzigt-havo verwachten?

- Kansrijk aannamebeleid: we verwelkomen ook leerlingen met een mavo/havo-advies en havo-leerlingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

- Veilig sociaal klimaat: we zijn een kleine school waar leerlingen en medewerkers elkaar kennen en waar iedereen zichzelf kan zijn. 

- Degelijke, gestructureerde lessen: we begeleiden leerlingen naar zelfstandigheid en laten ze langzaam maar zeker steeds meer los.

- Extra individuele uitleg- en herkansingsmomenten: leerlingen kunnen extra onderwijs volgen en toetsen herkansen voor de vakken die ze moeilijk vinden.

- Gerichte begeleiding: leerlingen worden intensief begeleid door een mentor en kunnen indien nodig terugvallen op een goede ondersteuningsstructuur.

- Korte lijnen met ouders: we vinden het belangrijk om met ouders samen op te trekken en elkaar op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen.