mavo, havo, atheneum en gymnasium

Leeuwenhorst

Gezonde schoolkantine

Om leerlingen optimaal te laten presteren is goede voeding van wezenlijk belang. Dat uitgangspunt zien we terug in de kantine van onze school: onze schoolkantine voldoet aan de 'Richtlijnen Gezondere Kantines' van het Voedingscentrum. We hebben daarin het hoogst haalbare niveau bereikt: GOUD!

Lees meer: Gezonde schoolkantine

SOMtoday

Als ouders/verzorgers kunt u via het leerlingenweb te allen tijde de schoolresultaten van uw zoon/dochter bekijken.

Hoe komt u op het SOMtoday?

Lees meer: SOMtoday

Ouderavonden

De sector Leeuwenhorst organiseert in de loop van het jaar een aantal informatieavonden voor ouders.

In oktober wordt er een mini-lesavond voor de ouders van de brugklassers verzorgd.

Lees meer: Ouderavonden

Boeken bestellen

Ga naar VANDIJK.NL kies voor "direct boekenpakket bestellen"selecteer je schoolvolg de instructies op het schermregistreer indien je nog niet eerder besteld hebt. plaats je bestelling

Extra vak?

Heb je een extra vak dat normaal gesproken niet in je pakket voorkomt?

Lees meer: Boeken bestellen

Klachten

Onderwijs is en blijft bij uitstek mensenwerk.

Het kan dus voorkomen dat er over een bepaalde kwestie een meningsverschil ontstaat.

Lees meer: Klachten