mavo, havo, atheneum en gymnasium

Leeuwenhorst

Uitgangspunten en doelstellingen

De sector Leeuwenhorst heeft zichzelf ten doel gesteld leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een toekomst in een snel veranderende samenleving.

Wij stimuleren onze leerlingen om optimaal te presteren en een goed zicht te krijgen in de eigen mogelijkheden en interesses, zodat zij een diploma behalen dat aansluit bij hun capaciteiten en belangstelling.

Lees meer: Uitgangspunten en doelstellingen

Opbouw van de school

De studie op een school voor voortgezet onderwijs heeft een eigen karakter. De leerlingen krijgen daarom eerst de gelegenheid te wennen aan dit onderwijs.

De eerste dagen op school staan in het teken van de introductie en worden er tal van activiteiten georganiseerd om de leerlingen zo snel mogelijk bij het schoolleven te betrekken.

Lees meer: Opbouw van de school