mavo, havo, atheneum en gymnasium

Leeuwenhorst

Onze school

TEYLINGEN COLLEGE LEEUWENHORST

PLAN OP EEN A4

2017-2018

                                                                     

MISSIE
Leeuwenhorst wil dé school van de Bollenstreek zijn voor Mavo, Havo, Atheneum en Gymnasium. De school voor “gewoon goed” onderwijs in de rijkst mogelijke leeromgeving en een sfeer waarin iedere leerling zich thuis en gewaardeerd voelt.
VISIE

Leerlingen van Leeuwenhorst functioneren optimaal in het vervolgonderwijs en de samenleving doordat ze:

            - Bewust en gemotiveerd voor een vervolgopleiding hebben gekozen

            - De kennis en vaardigheden hebben om succesvol verder te leren

            - Zelfstandig en proactief zijn

            - Weten wat ze kunnen en waar ze goed in zijn

             

WAARDEN

Wij geloven dat

           - Kinderen het best leren als ze vanuit positieve verwachtingen worden benaderd

           - Een veilig klimaat essentieel is voor goede leerprestaties

            - Duidelijkheid veiligheid biedt

            - We een opvoedende taak hebben samen met de ouders van onze leerlingen

            - Naast het ‘schoolse leren’, dat altijd in orde moet zijn, de middelbare school een 
  belevenis moet zijn en een rijke leeromgeving in de breedste zin van het woord moet bieden.

            - We ons altijd moeten kunnen verantwoorden naar ouders en andere belanghebbenden

DOELEN
  1. Resultaten op orde: op alle afdelingen slaagt minstens 90 % van de kandidaten.
  2. Een professioneel team van medewerkers met de tools om zichzelf en de lessen te verbeteren
  3. De veilige, positieve en vrolijke sfeer van de school handhaven
  4. Een rijke en stimulerende leeromgeving
  5. Alle activiteiten in de school zó organiseren, dat het primaire onderwijsproces   optimaal kan doorgaan.
  6. Een gedegen programma voor loopbaan- en beroepsoriëntatie, dat ondersteunend en motiverend werkt voor onze leerlingen
  7. Een productieve relatie met ouders/verzorgers van onze leerlingen in stand   houden.

Het gebouw

Nieuwbouw
In 2012 is er, met medewerking van de gemeente Noordwijkerhout, een science-gebouw en een lokaal voor theater en dans gerealiseerd.

In 2018 zal er opnieuw bijgebouwd worden.

Lees meer: Het gebouw