vmbo basis | vmbo kader | technomavo | vakcollege 

KTS

Schoolleiding

Code Naam Functie Vak Achternaam
GRT
dhr. A.C.M. de Groot
Schoolleiding Directeur Groot
BTS
dhr. S. P. Baltes
Schoolleiding Teamleider leerjaar 1/TechnoMavo Baltes
HRN
mw. H. van Heeringen
Schoolleiding Secretaris Examen Heeringen
WGT
dhr. W.G. Westgeest
Schoolleiding/Decaan Teamleider Leerjaar 2 Westgeest
HWT
dhr. A. Houwaart
Schoolleiding Teamleider Leerjaar 3-4 HBR Houwaart
MOO
dhr. M. van Moorten
Schoolleiding Teamleider Leerjaar 3-4 Techniek Moorten
KHL
mw. A. M. Khalil- Dippel
Schoolleiding Teamleider Kwaliteitsbeleid Khalil-Dippel
VBS
dhr. H. Verbaas
Schoolleiding Teamleider Zorg en ondersteuning Verbaas
EZN
mw F. den Elzen
Ondersteunend teamleider leerjaar 1 Ondersteunend teamleider leerjaar 1 Elzen