Mavo en havo-instroom volgens IVO werkwijze

Duinzigt

De laatste schooldag van 2017. Een lesje over mensenrechten, over Amnesty International, een bingo, een mooie waardige brief schrijven aan kinderen die dat zo graag ontvangen. Bewustwording van hoe goed we het eigenlijk hier hebben in Nederland en hoe anders het kan zijn in landen waarin mensenrechten worden geschonden. Vooral dank aan mevrouw Izelaar, die de viering in de aula heeft verzorgd en alle informatie omtrent Amnesty International heeft geleverd en geprogrammeerd.

Een viering in de Willibrordkerk (mevrouw Schaap, dank!!) , de bovenbouw een viering in de aula. Compleet met muziek omlijst door de examenklas muziek. Sfeervol, waardig en bovenal gezellig. Een prima afsluiter voor dit kalenderjaar. Nu is het lekker vakantie en kunnen we gaan genieten van even geen school, geen proefwerken, aulabeurt, inhalen / herkansen etc.etc.

Fijne vakantie en tot 9 januari !!!! Kom weer heel terug naar school !!!