Mavo en havo-instroom volgens IVO werkwijze

Duinzigt

Na drie weken op weg, is het tijd voor de vaste informatie-avonden op Duinzigt. Vorige week maandag waren de brugklassen aan de beurt, gevolgd door woensdag de tweedeklassen. Gisteravond kwamen alle eindexamenkandidaten met hun ouders naar school. Zij kregen informatie over zowel de reizenweek die ze te wachten staat als algemene informatie over het examenjaar 2017-2018. Uiteraard met de daarbij horende mentorindeling. Na een korte kennismaking met de mentor gaan de ouders met leerlingen weer huiswaarts.

Vanavond staat klas 3 op het programma !!!